Koncerter

Generel information

Operatør

K.B. Hallen A/S
CVR. 33755929
Peter Bangs Vej 147
2000 Frederiksberg

Kapaciteter og priser


Kontakt:
Lauritz Jørgensen
Programchef
laj@kbhallen.dk

Tekniske informationer


Kontakt:
Morten Topp
Teknisk chef
mto@kbhallen.dk

Load-in

3. port på venstre side af bygningen ved ankomst fra Peter Bangs Vej.

Trailere og biler må ikke komme ind i bygningen. Load in-området er afskærmet for regn via overdækning fra 1. etage. Max 2 trailere ved porten.