Retningslinjer

Retningslinjer

Er rygning tilladt i K.B. Hallen?

Rygning er strengt forbudt i K.B. Hallen. Der er rygeterrasse for enden af 1. sal. Følg skiltene.

Hvad må jeg medbringe?

For at kunne sikre den bedst mulige oplevelse for alle publikummer, har vi visse sikkerhedsforanstaltninger.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at adgangskontrollen ikke tager for lang tid, skal tasker større end A4-størrelse (21 x 29,7 cm) afleveres i garderoben i kælderen.

Herudover er det forbudt at medbringe følgende:

 • Våben (herunder peberspray) og genstande, der kan benyttes som våben
 • Foto-, audio- og video optageudstyr, laptops, tablets og andet teknisk udstyr (selfiestick, etc.)
 • Spraydåser mv. med brændbare/skadelige gasser
 • Dåser, flasker og anden hård emballage
 • Fyrværkeri/pyroteknisk udstyr
 • Stole, stiger, barne-/klapvogne og andre større effekter
 • Rollator, med mindre andet er angivet i arrangementsbeskrivelsen eller på billetten
 • Dyr
 • Mad- og drikkevarer
 • Narkotiske stoffer
 • Større skilte, bannere mv. eller materiale til fremstilling af sådanne
 • … samt andre effekter, som vurderes at kunne påvirke sikkerheden eller publikums oplevelse
Hvilken adfærd tillader vi ikke i K.B. Hallen?

K.B. Hallen forbeholder sig retten til at afvise eller bortvise personer, som ikke overholder husreglerne. Billet refunderes ikke. For at sikre den bedst mulige oplevelse for vores gæster, vil vi afvise publikummer, som er

 • tydeligt er påvirket af alkohol eller stoffer
 • tydeligt voldelige eller som har til hensigt at udøve vold
 • tydeligt har til hensigt at genere eller skade andre eller arrangementet som helhed


Desuden er følgende adfærd forbudt:

 • Rygning uden for tydeligt markerede udendørs rygeområder
 • Enhver brug af ikke tilladte effekter – i sådanne tilfælde beslaglægges effekter indtil arrangementet er afsluttet
 • Enhver form for antændelse af ild
 • Racistiske, sexistiske, ekstremistiske, fundamentalistiske eller lignende ytringer/gestikulation
 • Afbrydelse af-, indblanding i- eller anden påvirkning af arrangementets afvikling, som generer publikum eller optrædende
 • Voldelig eller generende adfærd
 • Ophold eller forsøg på ophold i områder, som er lukket for publikum (bag barrierer, backstage, osv.)
 • Omdeling af materiale (politisk, kommercielt eller andet) eller enhver form for varesalg uden operatørens tilladelse
 • Ødelæggelse, forurening, hærværk eller anden skade på K.B. Hallens bygning og udstyr
Findes der førstehjælp i K.B. Hallen?

Der vil være samarittertjeneste til de fleste arrangementer i K.B. Hallen. Følg Røde Kors-markeringen eller spørg en medarbejder i hallen.

Hvornår bør jeg ankomme til K.B. Hallen? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent?

Vi anbefaler, at man ankommer i god tid, da der foretages adgangskontrol ved indgangen til K.B. Hallen. Det er altid muligt at komme ind efter starttidspunktet, uanset eventet. Eneste undtagelse er, hvis der foretages tv- eller andre former for videooptagelser af det givne show.