Persondata-
og cookiepolitik

Persondata- og cookiepolitik

1. Behandling af personoplysninger

Som et naturligt led i K.B. Hallens aktiviteter og markedsføring af K.B. Hallen, sker der en behandling af oplysninger om vores gæster. Det er K.B. Hallens politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan K.B. Hallen behandler de personoplysninger, som K.B. Hallen indsamler i forbindelse med vores aktiviteter, herunder via vores hjemmeside.

 

2. Dataansvarlig for personlige oplysninger

Det er Venuepoint Live A/S, CVR-nr. 33755929, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, som er beskrevet i denne politik.

 

3. Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med afgivelse af oplysninger, vil det altid fremgå, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af booking- og billetservices.

3.1 Markedsføring og nyhedsbreve:

Hvis du har afgivet dit samtykke hertil, vil K.B. Hallen behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra K.B. Hallen med bl.a. aktuelle tilbud, information om arrangementer og rabatter i K.B. Hallen samt tilbud og fordele, der kan opnås hos K.B. Hallens samarbejdspartnere. Det vil altid være K.B. Hallen, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnerne. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid framelde dig dette, ved at rette henvendelse pr. mail til K.B. Hallen via info@kbhallen.dk eller ved at benytte knappen ”Afmeld” i bunden af nyhedsbrevet.

Vi gør kun brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke. I dette tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være K.B. Hallens legitime interesse i at foretage markedsføring.

3.2 Andre formål

Ud over ovenstående formål kan K.B. Hallen ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

3.3 Cookies

Hos K.B. Hallen anvender vi cookies med det formål hele tiden at forbedre din personlige brugeroplevelse. Cookies er små tekstfiler, der indeholder data, som gemmes i din browsers hukommelse, til brug for teknisk kontrol af sessionen. De gør det nemme og hurtigere for dig at navigere på vores hjemmeside og gør det samtidig muligt for os at designe vores hjemmeside på baggrund af de anonymt indsamlede statistikker. En cookie kan blandt andet indeholde tekst, tal eller en dato, men ingen personlige referencer kan uddrages af cookies.

Vi bruger de såkaldte session-cookies til at genkende, om du allerede har besøgt specifikke steder på vores hjemmeside. Disse cookies slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside.

For at forbedre sidens brugervenlighed anvender vi desuden midlertidige cookies. Disse cookies gemmes på din enhed i en specificeret periode, hvilket betyder, at hvis du besøger vores hjemmeside igen for at gøre brug af vores services, genkender cookien, at du allerede har besøgt vores side samt hvilke data og indstillinger, du indtastede, så du ikke skal starte forfra. Midlertidige cookies slettes igen efter 14 dage.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser således, at ingen cookies gemmes, eller at der opstår en advarsel, før en ny cookie skabes. Den totale deaktivering af cookies kan dog betyde, at du ikke til fulde kan benytte alle features på vores hjemmeside.

3.4 Yderligere analyseværktøjer

Til statistisk analyse af besøgsadgang og optimering af vores hjemmeside anvender vi følgende tredjepars-software:

 

Google Analytics (klik for yderligere information)

Google reCaptcha (klik for yderligere information)

Facebook Pixel (klik for yderligere information)

 

Ved hjælp af disse services kan vi evaluere brugen af vores hjemmeside og indsamle information om brugere, for at øge brugervenligheden af vores online service og kvaliteten af denne. For at gennemføre disse analyser indsamles anonymt statistisk data relateret til den brugte browser, antallet af sidevisninger- og besøg, navigationsmønster samt omfanget af tid, som brugeren ser på en specifik side. I forbindelse med indsamlingen analyseres også brugerens IP-adresse. Evalueringen af denne data har som specifikt formål at analysere, hvilke dele af hjemmesiden, der fungerer bedst for den enkelte bruger.

Du kan forhindre brugen af de ovennævnte analyseværktøjer ved at justere dine browserindstillinger eller ved at ”opt-out” funktionen. Vi understreger dog, at du i dette tilfælde muligvis vil gå glip af nogle af hjemmesidens funktioner.

Deaktivér Google Analytics

 

4. Hvem deler K.B. Hallen dine personoplysninger med

K.B. Hallen videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af en aftale, som du er part i.

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov, med henblik på levering af en tjeneste til os, eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger, eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

 

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til K.B. Hallen. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde dig samme produkter og services.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i e-mailen.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger K.B. Hallen behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering, og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som K.B. Hallen har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

 

7. Sikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

På vores hjemmeside iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte oplysninger online, ligesom vi har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne offline. Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og persondatabehandlingspolitik. Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

 

8. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for K.B. Hallen at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, beholder K.B. Hallen dine personlige oplysninger i 2 år derefter, i henhold til en udtalelse fra "Forbrugerombudsmanden", hvorefter oplysningerne slettes.

 

9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til, eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte K.B. Hallen via e-mail eller telefon.